واکنش اول ما در برابر نقض برجام توسط آمریکا، تست های موشکی خواهد بود

Posted by

به این دلایل طلا برای مردان مضر است!

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه واکنش اول ما در برابر نقض برجام توسط آمریکا، تست های موشکی خواهد بود، بیان داشت: ما برای آزمایش موشکی از کسی اجازه نمی‌گیریم و از نظر حقوق بین الملل هم برای خودمان این حق را قائل هستیم.

به این دلایل طلا برای مردان مضر است!