حمام آبگرم چه مزایایی دارد؟

Posted by

به جنگ با پوکی استخوان بروید

یک ساعت استراحت در آب 40 درجه با نیم ساعت پیاده‌روی برابر است.

به جنگ با پوکی استخوان بروید