تهدید سرمربی استقلال تکذیب شد

Posted by

به دام افتادن عامل جنایت در مال خلیفه

یکى از نزدیکان باشگاه استقلال تهدید منصوریان را تکذیب کرد.

به دام افتادن عامل جنایت در مال خلیفه