رحمتی مربی دروازه بان های استقلال می شود؟

Posted by

به نام کارگر به کام استانداران روحانی

یکی از اعضای کادر فنی تیم استقلال گفت: دلیل صحبت مهدی رحمتی با مدافعان برای ایجاد هماهنگی میان خود و مدافعان است و البته مهدی رحمتی مربیگری را دوست دارد و شاید به این خاطر است که با مدافعان صحبت می کند و صحبت های او به چشم می آید.

به نام کارگر به کام استانداران روحانی