وضعیت کیفی هوای تهران چگونه است؟

Posted by

بیانیه سپاه پاسداران به‌مناسبت ۱۲ فروردین

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 44 در وضعیت پاک است.

بیانیه سپاه پاسداران به‌مناسبت ۱۲ فروردین