بیانیه بی‌سابقه کره شمالی/ ترامپ فقط زبان زور را می‌فهمد

Posted by

بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در پاسخ به اتهامات تلویزیون تاجیکستان

کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای طرح دقیق حمله به گوام با هدف پاسخ به تهدیدات آمریکا را تشریح کرد.

بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در پاسخ به اتهامات تلویزیون تاجیکستان