تمجیید وزیر خارجه بحرین از ترامپ به دلیل مواضع ضدایرانی

Posted by

بیشتر شدن گره های تهران با دولتی شدن شهرداری ها

وزیر خارجه بحرین روز سه‌شنبه با تمجید از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، گفت وی در مقایسه با رئیس‌جمهور سابق آمریکا درک بهتری از «تهدیدات» پیش روی منطقه دارد.

بیشتر شدن گره های تهران با دولتی شدن شهرداری ها