رگبار و باران بهاری در ۲۲ استان کشور

Posted by

بی‌تدبیری دولت باعث ناامیدی در جوانان شده است

سازمان هواشناسی کشور از گذر موج بارشی در کشور خبر داد و اعلام کرد که طی سه روز آینده باران بهاری و رگبار در برخی نقاط ۲۲ استان کشور می‌بارد.

بی‌تدبیری دولت باعث ناامیدی در جوانان شده است