استرالیا خواستار افزایش فشار بر ایران و روسیه شد

Posted by

بی اشتهایی را جدی بگیرید

وزیر خارجه استرالیا در مصاحبه‌ای خواستار افزایش فشار بر ایران و روسیه در موضوع سوریه شد.

بی اشتهایی را جدی بگیرید