دستاورد برجام؛ برگشت‌پذیری تحریم‌ها بدون قطعنامه جدید شورای امنیت

Posted by

بی توجهی دولت به مبارزه با قاچاق کالا

فرآیند دیپلماسی هسته‌ای ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که امکان برگشت‌پذیری تحریم‌ها بدون قطعنامه جدید شورای امنیت امکان‌پذیر است.

بی توجهی دولت به مبارزه با قاچاق کالا