یکی از شاخص‌‌های اصلی احراز صلاحیت‌ کاندیداها مشخص شد

Posted by

تاثیر حمله موشکی آمریکا بر بازارهای جهان

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان البرز گفت: نداشتن فساد مالی و شرکت در زد و بندهای اقتصادی از شاخص‌های یک کاندیدای شورای شهر است.

تاثیر حمله موشکی آمریکا بر بازارهای جهان