ابتر ماندن مدیریت یکپارچه فرهنگی در نبود همکاری دولت با شهرداری/ گره های فرهنگی؛ پاشنه آشیل کلان شهرها

Posted by

تاج خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرد

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به این که حل نشدن بسیاری از گره های فرهنگی و حتی آلودگی هوا تبدیل به پاشنه آشیل کلان شهرهای کشور شده است، عنوان کرد: آنچه که مانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری در این حوزه تا کنون شده است، نبود اراده دستگاه های دولتی در هماهنگی و همکاری با یکدیگر و با شهرداری است.

تاج خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرد