فشارهای بین‌المللی‌ برای منع حضور الحشد الشعبی در عملیات تلعفر

Posted by

تارتار به نشست خبری نرسید

یکی از فرماندهان الحشد الشعبی اعلام کرد که آمریکا، ترکیه و رئیس منطقه کردستان عراق برای جلوگیری الحشد الشعبی از مشارکت در آزادسازی تلعفر فشار وارد می‌کنند.

تارتار به نشست خبری نرسید