افزایش تحریم جهانی علیه اسرائیل

Posted by

تاریخ دربی منچستر مشخص شد

روزنامه عبری زبان اسرائیل امروز، با تاکید بر اینکه فعالیت جنبش جهانی تحریم علیه اسرائیل معروف به «بی. دی. اس» روز به روز در نقاط مختلف جهان از جمله ایتالیا در حال گسترش است، نوشت: این روند تهدید واقعی برای اسرائیل به شمار می آید.

تاریخ دربی منچستر مشخص شد