واکنش رئیس ستاد اصلاح‌طلبان به کاندیدای در سایه روحانی

Posted by

تار و مار سعودی ها توسط نیروهای یمنی

علی صوفی رئیس ستاد اصلاح‌طلبان در دهمین دوره انتخابات مجلس در مورد کاندیدای در سایه از سوی اصلاح‌طلبان برای انتخابات سال جاری اظهار داشت: کاندیدای در سایه بر یک منطق استوار است و به عقیده من شاید برای آقای روحانی در جریان انتخابات اتفاقی بیفتد، بنابراین بهتر است شخصی کنار روحانی نامزد شود و اصلاح‌طلبان دستشان خالی نباشد.

تار و مار سعودی ها توسط نیروهای یمنی