مرکز آمار جزئیات رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد

Posted by

تازه‌ترین خبرها از وضعیت سلامت حجاج ایرانی

مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ منتشر کرده است که طبق اطلاعات این مرکز ۵۲ درصد از رشد اقتصادی کل مربوط به بخش نفت است و همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز معادل ۵.۸ – درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، براساس اعلام مرکز آمار در زمینه نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد اقتصادی به قیمت بازار در سال ۱۳۹۵، ۱۱.۱ درصد بود که از این میزان نرخ رشد گروه کشاورزی دو درصد، نرخ رشد گروه صنعت ۱۸.۱ درصد، نرخ رشد گروه خدمات ۵.۸ درصد و نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نصب معادل ۶.۴ درصد بوده است. به این ترتیب سهم بخش نفت معادل ۵۲ درصد رشد اقتصادی کشور را دربرمی‌گیرد.

همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران درباره سهم ارزش افزوده رشد فعالیت‌های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری سهم بخش کشاورزی ۸.۸ درصد بوده است که در این گروه سهم خود کشاورزی ۸.۳ درصد و سهم ماهیگیری نیم درصد بوده است.

سهم گروه صنعت ۳۸.۵ درصد بوده که در این گروه معدن سهمی معادل ۱۴.۷ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی سهمی معادل ۱۳.۸، سایر معادن سهمی معادل ۰.۹ درصد، صنعت سهمی معادل ۱۴.۶ درصد، تأمین آب، برق و گاز طبیعی سهمی معادل ۶.۲ درصد و ساختمان سهمی معادل ۲.۹ درصد داشته است.

همچنین گروه خدمات سهمی معادل ۵۱.۹ درصد که در این گروه سهم عمده و خرده فروشی هتل و رستوران ۱۴.۶درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ۸.۹ درصد، واسطه‌گری‌های مالی ۱.۶ درصد، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار ۱۳.۳ درصد، امور عمومی، آموزش بهداشت و مددخواهی ۱۲.۳درصد، خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی ۱.۳ درصد سهم داشتند.

جمع ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها ۹۹.۲ درصد بوده و همچنین خالص مالیات بر واردات ۰.۸ درصد برآورد شده است.

همچنین براساس اطلاعات مندرج در جداول مرکز آمار ایران سهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری نیز در سال ۱۳۹۵ به این ترتیب است: هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۵۲.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت معادل ۲۱.۶ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۲۴.۵ درصد، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات معادل ۱۸.۳ درصد، تشکیل سرمایه در ساختمان معادل ۶.۲ درصد، خالص صادرات کالاها و خدمات معادل ۱۰.۶ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۲۷.۴ درصد، واردات کالاها و خدمات معادل ۱۶.۸ درصد بوده است.

در جدول مربوط به رشد محصول ناخالص داخلی کشور و اجزای هزینه نهایی به قیمت ثابت سال پایه ۱۳۹۰ نیز آمده است: هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۳.۴ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت معادل ۳.۵ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۵.۸ – درصد، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۱.۳درصد، تشکیل سرمایه در ساختمان معادل ۱۱.۳ -درصد، خالص صادرات کالا و خدمات معادل ۸۸.۹ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۶۰.۶ درصد و واردات کالا و خدمات معادل ۳.۴ درصد بوده است.
 

تازه‌ترین خبرها از وضعیت سلامت حجاج ایرانی