انتقاد عزت‌الله ضرغامی از ترویج «رشوه»

Posted by

تازه ترین موضع گیری حریری درباره حزب‎الله

دیده «رشوه» که متأسفانه در سطح وسیعی در مناسبات کشور رواج پیدا کرده، صرف‌نظر از علل ایجاد و شیوع آن، که بحث مستقلی می‌خواهد، فرآیند خاصی دارد که به تدریج جای خود را باز می‌کند.

تازه ترین موضع گیری حریری درباره حزب‎الله