تاکید ظریف بر حرکت جدی تر در عرصه تعاملات پولی و بانکی بین ایران و قرقیزستان

Posted by

تامین امنیت اقتصادی امری دشوار است

وزیر خارجه در بیشکک گفت: در حوزه تعاملات پولی و بانکی نیازمند حرکتی جدی تر برای تسهیل روابط کارآفرینان هستیم و امیدواریم با توافقات صورت گرفته بین بانکهای مرکزی ایران و قرقیزستان زمینه فعالیت بخش خصوصی بیشتر فراهم شود.

تامین امنیت اقتصادی امری دشوار است