روحانی رئیس جمهور یک دوره ای می شود؟

Posted by

تانک تروریستها در جنوب سوریه منهدم شد

پرویز امینی در یادداشتی نوشت: روحانی رأی منفی حدود ۴۰ درصدی در سطح ملی داشته است که عدد بی‌سابقه‌ای در بین رؤسای جمهور در دوره دوم است و در بین نامزدهای احتمالی انتخابات در رتبه نخست آراء منفی قرار دارد .

تانک تروریستها در جنوب سوریه منهدم شد