شکست ترامپ در تحقق وعده های انتخاباتی اش

Posted by

تاکتیک دولتی ها برای انتخابات چیست؟

شبکه سی بی اس اعلام کرد ترامپ در تلاش برای تحقق وعده های انتخاباتی خود ناموفق بوده است.

تاکتیک دولتی ها برای انتخابات چیست؟