برخی سفارتخانه‌ها در جریان فتنه به جاسوس‌خانه تبدیل شده بودند

Posted by

تا سال ۲۰۰۰، واشنگتن دستکم در ۸۱ انتخابات دخالت کرده بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی سفارتخانه‌ها در جریان فتنه ۸۸ به جاسوس خانه تبدیل شده بودند و با رد و بدل کردن اطلاعات به ساماندهی ضدانقلاب و فتنه‌گران می‌پرداختند.

تا سال ۲۰۰۰، واشنگتن دستکم در ۸۱ انتخابات دخالت کرده بود