مخالف توزیع کوپنی تریاک در شرایط خاص نیستم

Posted by

تبریک مدیرعامل بانک شهر به مناسبت روز خبرنگار

رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر همین قوانین بالادستی را در کشور اجرا کنیم، در حوزه مبارزه با موادمخدر بسیار پیشرو خواهیم بود و وضعیت‌مان مشابه وضعیت فعلی نخواهد ماند، این در حالی است که 90 درصد این قوانین در حال حاضر اجرایی نمی‌شوند.

تبریک مدیرعامل بانک شهر به مناسبت روز خبرنگار