شایعه سازی در فضای مجازی این بار دامن مرغ استان کردستان را گرفت

Posted by

تبریک پر از کنایه ترامپ برای سال نو

سنندج – طی چند روز اخیر در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عکس های در خصوص آلودگی مرغ کردستان به نوعی بیماری منتشر می شود که مدیرکل دامپزشکی استان تمامی این موارد را شایعه عنوان کرد.

تبریک پر از کنایه ترامپ برای سال نو