تصمیم نکونام درباره دستیاری کی روش

Posted by

تبلیغات انتخاباتی در برخی پیک‌های نوروزی؟+عکس

نکونام که فعلا صحبتی درباره اتفاقات اخیر نمی کند معتقد است که بازگشتش به تیم ملی در شان او نیست و هم در اردوی امارات و هم طی هفته های اخیر کی روش واکنش های محترمانه ای نسبت او نداشته است.

تبلیغات انتخاباتی در برخی پیک‌های نوروزی؟+عکس