ایرانیان مقیم آمریکا برای ادای شهادت علیه طرح ترامپ به دادگاه می‌روند

Posted by

تجارت مخفیانه اعراب با رژیم صهیونیستی!

نشریه آمریکایی از امکان حضور ایرانیان مقیم آمریکا برای ادای شهادت علیه طرح جنجال برانگیز ترامپ خبر داده است. وکلای دولت ترامپ مخالف خود با ادای شهادت زنده را عنوان کرده و خواهان شهادت نامه‌های کتبی شده‌اند.

تجارت مخفیانه اعراب با رژیم صهیونیستی!