مطالبات و معوقات فرهنگیان پرداخت می شود

Posted by

تجربه بنیامین از بازیگری در سینما

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از مجموع مبلغ مذکور، 2700 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پایان سال 94، پرداخت حق التدریس معلمان تا پایان شهریور ماه سال جاری و همچنین پرداخت قبوض آب و برق اختصاص یافته است.

تجربه بنیامین از بازیگری در سینما