درخواست ترامپ از سلطان قابوس برای مقابله با ایران

Posted by

تجهیز چادر حجاج ایرانی به کولر گازی

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با پادشاه عمان از وی خواست با ایران مقابله کند.

تجهیز چادر حجاج ایرانی به کولر گازی