پیشنهاد نجومی چینی ها به ستاره اسپانیایی چلسی

Posted by

تحریم خرید توسط مردم راهکار تعدیل گرانی است

کاستا که سال گذشته هم مورد توجه تیم های چینی قرار داشت بار دیگر خبر ساز شده است. گزارش های منتشر شده نشان می دهد تیم های چینی قصد دارند تا یک بار دیگر برای خرید دیگو کاستا مهاجم ارزشمند تیم چلسی اقدام کنند.

تحریم خرید توسط مردم راهکار تعدیل گرانی است