خانم ها مراقب مصرف آسپرین باشید

Posted by

تحلیل جالب رسانه انگلیسی از رزمایش نظامی در ایران

محققان دریافتند که مصرف منظم NSAID خطر مرگ ناشی از سرطان آندومتر را در زنان مبتلا به نوع ۱ این سرطان که نوع شایع آن است و کمتر تهاجمی است، تا ۶۶ درصد افزایش می دهد.

تحلیل جالب رسانه انگلیسی از رزمایش نظامی در ایران