بازگشت بازیگر فراری از کشور پس از ده سال در یک فیلم+عکس

Posted by

تحلیل جهانبخش از بازی ایران و چین

زهرا امیرابراهیمی بازیگر سریال «نرگس»که به خاطر انتشار فیلمی منتسب به وی مجبور به مهاجرت شد, اخیرا مجددا جلوی دوربین رفته است.

تحلیل جهانبخش از بازی ایران و چین