چرا ایران حضور مستشاری در سوریه دارد؟

Posted by

تحولات معاملات مسکن در نوروز ۹۶

نماینده سابق مجلس گفت: آنچه که در سوریه اتفاق افتاده حرکت تروریسم برای تحت فشار قرار دادن مردم سوریه بود و ما برای آنکه آرمانهای مان را فراموش نکنیم 6 سال است که برای کمک به مظلومان سوریه اقدامات مستشاری انجام می دهیم.

تحولات معاملات مسکن در نوروز ۹۶