توافق ناگوار با ایران، پایان دوستی اوباما با اسرائیل بود

Posted by

تخریب چند واحد مسکونی براثر بارندگی در الیگودرز+تصاویر

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا روز چهارشنبه به دفاع تمام‌قد از اسرائیل پرداخت و توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت علیه شهرک‌سازی‌ها را نشانگر پایان دوستی دولت کنونی آمریکا با اسرائیل دانست. توئیت‌های امروز ترامپ همچنین اولین اشاره مستقیم او به توافق هسته‌ای پس از پیروزی در انتخابات بود.

تخریب چند واحد مسکونی براثر بارندگی در الیگودرز+تصاویر