گل برزای قربانی گرفت/ پیشخوان ورزشی

Posted by

تخصیص کمک هزینه بلاعوض خرید مسکن به مددجویان

وزنامه‌های ورزشی 6 دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال و تساوی استقلال در دیدار با سپاهان اختصاص دارد.

تخصیص کمک هزینه بلاعوض خرید مسکن به مددجویان