توضیحات کاپیتان نفت درباره اعتراض های کمالوند به داوری

Posted by

تخم مرغ وارد می شود+ سند

کاپیتان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: کمالوند حتماً یک چیزی دیده که می‌گوید داور کمر صنعت نفت را شکست.

تخم مرغ وارد می شود+ سند