انفجار در جنوب حمص ۲۵ زخمی برجای گذاشت

Posted by

تذکر جدی فیفا به ایران به خاطر پرتاب ترقه در ورزشگاه آزادی

منابع امنیتی سوریه از وقوع انفجار در جنوب حمص و زخمی شدن ۲۵ نفر از شهروندان سوری خبر دادند.

تذکر جدی فیفا به ایران به خاطر پرتاب ترقه در ورزشگاه آزادی