اصلاح‌طلبان برای رئیس دفتر روحانی نیز تعیین تکلیف می‌کنند

Posted by

ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج – تهران

اعضای فراکسیون امید فراتر از اعضای دولت، برای رئیس دفتر روحانی نیز تعیین تکلیف می‌کنند.

ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج – تهران