برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی واعلام نتایج درشهریور

Posted by

ترافیک نیمه سنگین در باندجنوبی آزادراه کرج-قزوین

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۶ برای ۲۰ کد رشته امتحانی که پذیرش آنها براساس آزمون است در بعد از ظهر جمعه ۱۳ مرداد ۹۶ در ۷۴ شهرستان و ۸۳ حوزه‌ امتحانی مربوطه برگزار شد.

ترافیک نیمه سنگین در باندجنوبی آزادراه کرج-قزوین