واردات بی رویه تولید کننده داخلی را فلج کرده است/ قاچاق معضل اصلی و منشا بیکاری/ ناتوانی دولت در حل مشکلات

Posted by

ترامپ:‌ انکار هولوکاست، نوع خطرناک یهودستیزی است

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با بیان اینکه واردات و قاچاق به داخل کشور بی رویه و گسترده است، گفت: بخشی از واردات بصورت قاچاق است که خود قاچاق باعث ورشکستگی فلج شدن تولید کننده داخل شده و این خود و منشاء بیکاری است.

ترامپ:‌ انکار هولوکاست، نوع خطرناک یهودستیزی است