امیدواری روسیه به سر عقل آمدن ترکیه

Posted by

ترامپ ارائه اطلاعات درباره عراق و سوریه را کنار گذاشته است

روسیه ابراز امیدواری کرد که ترکیه سر عقل بیاید وگرنه با واکنش تُند مسکو روبرو خواهد شد.

به گزارش العالم،” آرکادی دورکویچ ” معاون نخست وزیر روسیه روز(شنبه) اعلام کرد که اگر ترکیه همچنان در صادرات محموله های گندم و حبوبات روسیه مانع تراشی کند، احتمالاً با واکنش سرسخت مسکو مواجه خواهد شد.

وی در جمع خبرنگاران گفت: اگر ترکیه درباره جلوگیری از صادرات گندم و حبوبات روسیه  پافشاری کند ، بعید نمی دانیم که مسکو واکنشی نشان بدهد.

دورکویچ افزود: اگر تُرک ها در مسیر حرکت محموله های گندم و حبوبات ما سنگ اندازی کنند، چه بسا واکنش نشان بدهیم و این امر بعید نیست ولی امیدوارم که ترکیه سر عقل بیاید.

معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد: روسیه از ترکیه پیامی دریافت کرده که موضوعش برگزاری دیداری دو طرف درباره محموله های صادراتی گندم و حبوبات است وهم اکنون بحث و بررسی ها درباره تعیین زمان دیدار که در روسیه خواهد بود، ادامه دارد.                                                                                                                 

دورکویچ اعلام کرد: روسیه تلاش می کند که وضعیت خود را به عنوان اصلی ترین صادرکنندۀ حبوبات و گندم در جهان حفظ کند هر چند حجم صادرات احتمالاً رکورد جدیدی را نخواهد شکست. احتمال رشد تولید و صادرات حبوبات و گندم وجود دارد ولی بیشتر از تولیدات و صادرات سال گذشته نخواهد بود.

خریداران حبوبات و غلات ترکیه و مصر به ترتیب اولین و دومین واردکنندگان بزرگ حبوبات و غلات روسیه هستند.

ترامپ ارائه اطلاعات درباره عراق و سوریه را کنار گذاشته است