سرقت مسلحانه بخاطر پرداخت دیه

Posted by

ترامپ انفجارهای تروریستی مصر را محکوم کرد

صاحب طلافروشی گفت: سارقان در جریان این سرقت به سوی من و برادرم شلیک کردند. یکی از گلوله‌ها از نزدیکی گوش برادرم رد شد و در ادامه وقتی آنها را تعقیب کردم هم خودرویم را به رگبار بستند و در نهایت 4.5کیلو طلا از من دزدیدند. به همین دلیل خواستار مجازات آنها هستم.

ترامپ انفجارهای تروریستی مصر را محکوم کرد