دلیل مخالفت ترامپ با جنگنده اف-۳۵

Posted by

ترامپ به روی کار بیاید توافق را اجرا می کند!

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا از شرکت بوئینگ خواسته است تا قیمتی را برای جنگنده‌ای با هدف جایگزینی جنگندۀ پرهزینه اف-۳۵ پیشنهاد دهد.

ترامپ به روی کار بیاید توافق را اجرا می کند!