خطر مرگ با مصرف باقلا!

Posted by

ترامپ: حساب کره شمالی را می‌رسم

مصرف باقلا در افراد مبتلا به G۶PD منجر به تجربه خستگی، تنگی نفس، سنگ کیسه صفرا، یرقان، و همچنین، برخی اوقات، مرگ می شود.

ترامپ: حساب کره شمالی را می‌رسم