اما و اگرهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

Posted by

ترامپ خروج از توافق جوی پاریس را به اطلاع سازمان ملل رساند

توافق برجام زمینه را برای جذب سرمایه گذاری فراهم ساخت اما این امر با چالش‌ها مختلفی روبرو است.

ترامپ خروج از توافق جوی پاریس را به اطلاع سازمان ملل رساند