علائم کمبود آهن در بدن چیست؟

Posted by

ترامپ خواستار افزایش تفنگداران دریایی آمریکا شد

آیا می‌دانید که در جهان ۲ میلیارد نفر یعنی در حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت آن، به کم خونی ناشی از فقر آهن مبتلا هستند ؟ آهن نقش بسیار حیاتی در بیشتر عملکردهای بدن مانند حمل اکسیژن به تمامی سلول‌های بدن دارد.

ترامپ خواستار افزایش تفنگداران دریایی آمریکا شد