مدیران سیما اجرا را به « تهیه‌کننده» بسپارند

Posted by

ترامپ رئیس‌جمهور جوانان آمریکایی نیست

مومن نژاد تهیه کننده برنامه سین مثل سریال از مدیران سیما خواست تا تجربه اجرای تهیه‌کنندگان در برخی از برنامه‌ها را تکرار کنند. مومن نژاد با اشاره به کارآمد بودن نحوه رای گیری گفت:« در سری اول و دوم سین مثل سریال دو سوال پیامکی داشتیم.

ترامپ رئیس‌جمهور جوانان آمریکایی نیست