سوء استفاده راستگرایان فرانسه از حمله تروریستی

Posted by

ترامپ سر حرفش درباره خروج از توافق هسته‌ای هست

برنار کازنوف نخست وزیر سوسیالیست فرانسه، راستگرایان افراطی این کشور را به سوء استفاده از حمله تروریستی روز گذشته پاریس به منظور «ایجاد رعب»، متهم کرد.

ترامپ سر حرفش درباره خروج از توافق هسته‌ای هست