آنچه باید درباره قطره‌های چشمی بدانید

Posted by

ترامپ ورئیس جمهور مصر در کاخ سفید دیدار کردند

یک داروساز با اشاره به اینکه اگر قطره چشمی، بعد از مدت زمان مشخص از باز شدن آن دور انداخته نشود، در صورت استفاده عفونت‌های مختلف چشمی را ایجاد می‌کند، گفت: چشم عضوی از بدن بوده که جذب دارو در آن به سرعت انجام می‌شود.

ترامپ ورئیس جمهور مصر در کاخ سفید دیدار کردند