ایران بازیگر هوشمند است و مواجهه با آن مشکل است

Posted by

«ترامپ» یک چهارم حقوق سالانه خود را بخشید

اندیشکده «امریکن اینتر پرایز» در تحلیلی پیرامون قدرت نرم ایران نوشت: ایران رویکرد چند وجهی در قبال قدرت نرم دارد که شامل راهبردهای چند منظوره و ترکیبی از موارد مختلف برای حصول موفقیت و رسیدن به بالاترین نتیجه است.

«ترامپ» یک چهارم حقوق سالانه خود را بخشید