کمیته عالی انتخابات ترکیه با بازشماری آراء همه پرسی مخالفت کرد

Posted by

تراکتور فردا مشکی‌پوش می‌شود

کمیته عالی انتخابات ترکیه، درخواست حزب معارض «جمهوری خواه خلق» مبنی بر بازشمار آراء در همه پرسی اصلاح اساسی این کشور را رد کرد. حزب جمهوری خواه خلق در واکنش به این بیانیه کمیته عالی انتخابات ترکیه تاکید کرد که از همه راه ها و ابزارهای قانونی برای به چالش کشاندن همه پرسی اخیر استفاده خواهد کرد.

تراکتور فردا مشکی‌پوش می‌شود