حضور یک کارگردان با دوفیلم در جشنواره فجر

Posted by

ترفند کثیف مافیای گوشت

حسین شهابی با فیلم های فیلم‌های «دوران سرطانی» و «آزاد به قید شرط» را در مقام تهیه‌کننده و کارگردان متقاضی حضور در جشنواره فجر است.

ترفند کثیف مافیای گوشت